An Khánh

An Khánh là nhãn hiệu chuyên cung cấp các thực phẩm sạch chế biến từ nguyên liệu Nấm, được trồng và sản xuất đáp ứng điều kiện VSATTP của Sở Công thương Hà Nội.